Місто та його історія

Сьогодні значно підвищився інтерес до історії нашого міста. Активно перевидаються книги, що виходили до 1917 р., хоч і не часто, однак з’являються нові дослідження. Ми намагаємось, по-перше, врахувати праці попередників, по-друге, поглянути на історію Харкова з погляду історичної урбаністики, або містознавства.

Усю історію міста від часу його виникнення до 1917 р. можна поділити на три періода, давши їм такі назви. Перший – козацький (1650-ті-1765 ), другий – дворянський (1765-1861), третій – буржуазний (1861-1917). Перший період характеризувався тим, що Харків був, передусім, військово-адміністративний центр певної території, яка називалася Харківський полк. Пануючою соціальною силою в місті були козаки, або, точніше, козацька старшина, міщани (ремісники та купці).

Другий період характеризувався зникненням козацтва і появою нового соціального лідера в особі дворян, конкретніше місцевої адміністрації. У цей період місто втрачає свій домінуючий військовий характер, територіальне зростання міста стає плановим, поступово збільшується чисельність населення. Житлове будівництво всебічно регламентується центральною владою.

Третій період розпочався у зв’язку із реформами 60-70-х рр. ХІХ ст. Новим соціальним лідером міста стають підприємці та інтелігенція. Будівництво фабрик і заводів, розвиток транспорту і торгівлі стають визначальними факторами. Нова міська дума стає повноправним господарем, разом із швидким зростанням чисельності населення збільшується територія міста.

Бажаєте дізнатися більше?